Zachciał Józef

 


Lp.: 261 A

Nr kwa­tery: II — 4 — 16 A

Data urodzenia: 13 sty­cz­nia 1953

Data zgonu: 27 październi­ka 2016


Data odnowienia grobu: 2036


  

Dodaj komentarz