Wróblewski Janusz

 


Lp.: 153 C

Nr kwa­tery: I — 8 — 09 C

Data urodzenia: 12 lip­ca 1951

Data zgonu: 14 październi­ka 2015


Data odnowienia grobu: 2035


  

Dodaj komentarz