Wolf Jadwiga

 


Lp.: 458 A

Nr kwa­tery: III — 2 — 20 A

Data urodzenia: 9 październi­ka 1928

Data zgonu: 28 czer­w­ca 2014


Data odnowienia grobu: 2034


  

Dodaj komentarz