Wojdyra Wiktoria

 


Lp.: 1192 A

Nr kwa­tery: V — 39 — 06 A

Data urodzenia: 18 październi­ka 1926

Data zgonu: 6 czer­w­ca 2012


Data odnowienia grobu: 2032


  

Dodaj komentarz