Turuk Ryszard

 


Lp.: 470 A

Nr kwa­tery: III — 2 — 32 A

Data urodzenia: 19 październi­ka 1939

Data zgonu: 19 sierp­nia 2014


Data odnowienia grobu: 2034


  

Dodaj komentarz