Stańczyk Jerzy Marian

 


Lp.: 487 A

Nr kwa­tery: III — 3 — 02 A

Data urodzenia: 22 październi­ka 1947

Data zgonu: 23 mar­ca 2017


Data odnowienia grobu: 2037


  

Dodaj komentarz