Piotrowska Zofia Józefa

 


Lp.: 311 A

Nr kwa­tery: II — 6 — 12 A

Data urodzenia: 19 mar­ca 1937

Data zgonu: 16 październi­ka 2016


Data odnowienia grobu: 2036


  

Dodaj komentarz