OpatrzykJan

 


Lp.: 67

Nr kwa­tery: I — 4 — 05

Data urodzenia: 21 maja 1882

Data zgonu: 5 październi­ka 1954


Data odnowienia grobu: 2020


  

Dodaj komentarz