Mościński Józef

 


Lp.: 677 A

Nr kwa­tery: IV — 05 — 03

Data urodzenia: 29 listopa­da 1922

Data zgonu: 21 grud­nia 2012


Data odnowienia grobu: 2034


  

Dodaj komentarz