Łobaczewska Marianna

 


Lp.: 1224 B

Nr kwa­tery: V — 43 — 06 B

Data urodzenia: 24 sty­cz­nia 1952

Data zgonu: 31 październi­ka 2009


Data odnowienia grobu: 2029


  

Dodaj komentarz