Lackowski Jan

 


Lp.: 400 B

Nr kwa­tery: III — 1 — 20 B

Data urodzenia: 25 październi­ka 1933

Data zgonu: 19 maja 2012


Data odnowienia grobu: 2032


  

Dodaj komentarz