Kuryłek Marta Wiktoria

 


Lp.: 407 A

Nr kwa­tery: III — 1 — 27 A

Data urodzenia: 4 sierp­nia 1941

Data zgonu: 10 październi­ka 2016


Data odnowienia grobu: 2036


  

Dodaj komentarz