Kępiński Kazimierz

 


Lp.: 1209

Nr kwa­tery: V — 42 — 01

Data urodzenia: 29 kwiet­nia 1928

Data zgonu: 29 listopa­da 2005


Data odnowienia grobu: 2025


  

Dodaj komentarz