Iglikowski Zbigniew

 


Lp.: 689 A

Nr kwa­tery: IV — 05 — 15 A

Data urodzenia: 19 październi­ka 1931

Data zgonu: 25 mar­ca 2005


Data odnowienia grobu: 2025


  

Dodaj komentarz