Zachciał Józef

 


Lp.: 261 A
Nr kwa­tery: II — 4 — 16 A
Data urodzenia: 13 sty­cz­nia 1953
Data zgonu: 27 październi­ka 2016

Data odnowienia grobu: