Lum Eugeniusz

 


Lp.: 1061
Nr kwa­tery: V — 18 — 05
Data urodzenia: 30 grud­nia 1954
Data zgonu: 31 grud­nia 1954

Data odnowienia grobu: