Zachciał Leon

 


Lp.: 625 A
Nr kwa­tery: III — 6 — 37 A
Data urodzenia: 2 kwiet­nia 1917
Data zgonu: 6 grud­nia 1991

Data odnowienia grobu: 2038