Wiśniewski Tadeusz

 


Lp.: 616
Nr kwa­tery: III — 6 — 29
Data urodzenia: 18 grud­nia 1932
Data zgonu: 28 listopa­da 1989

Data odnowienia grobu: 2038