Wiśniewska Basia

 


Lp.: 616 A
Nr kwa­tery: III — 6 — 29 A
Data urodzenia: 18 kwiet­nia 1941
Data zgonu: 14 listopa­da 2018

Data odnowienia grobu: 2038