Drozd Marian

 


Lp.: 567 A
Nr kwa­tery: III — 5 — 20 A
Data urodzenia: 29 październi­ka 1936
Data zgonu: 29 mar­ca 2017

Data odnowienia grobu: 2037