Piechowska Barbara

 


Lp.: 1212 A
Nr kwa­tery: V — 42 — 04 A B
Data urodzenia: 2 październi­ka 1954
Data zgonu: 3 wrześ­nia 2017

Data odnowienia grobu: 2038