Hałas Franciszek

 


Lp.: 957

Nr kwa­tery: V — 06 — 02

Data urodzenia: 5 październi­ka 1926

Data zgonu: 26 czer­w­ca 2011


Data odnowienia grobu: 2031


  

Dodaj komentarz