Filipski Jan

 


Lp.: 355 B

Nr kwa­tery: II — 7 — 28 B

Data urodzenia: 7 październi­ka 1920

Data zgonu: 5 mar­ca 1994


Data odnowienia grobu: 2037


  

Dodaj komentarz