Filipowicz Stanisław

 


Lp.: 524 A

Nr kwa­tery: III — 4 — 19 A

Data urodzenia: 29 mar­ca 1921

Data zgonu: 22 listopa­da 2009


Data odnowienia grobu: 2029


  

Dodaj komentarz