Drozd Marian

 


Lp.: 567 A

Nr kwa­tery: III — 5 — 20 A

Data urodzenia: 29 październi­ka 1936

Data zgonu: 29 mar­ca 2017


Data odnowienia grobu: 2037


  

Dodaj komentarz