Drost Henryk

 


Lp.: 486 B

Nr kwa­tery: III — 3 — 01 B

Data urodzenia: 16 mar­ca 1939

Data zgonu: 21 październi­ka 2015


Data odnowienia grobu: 2036


  

Dodaj komentarz