Drankiewicz Zofia

 


Lp.: 1247 B

Nr kwa­tery: V — 46 — 01 B

Data urodzenia: 6 lutego 1923

Data zgonu: 20 listopa­da 2015


Data odnowienia grobu: 2035


  

Dodaj komentarz