Curzytek Tadeusz

 


Lp.: 58 B

Nr kwa­tery: I — 3 — 15 B

Data urodzenia: 30 październi­ka 1924

Data zgonu: 4 październi­ka 2008


Data odnowienia grobu: 2028


  

Dodaj komentarz