Chmielowiec Andrzej

 


Lp.: 158 B

Nr kwa­tery: I — 8 — 14 B

Data urodzenia: 27 kwiet­nia 1939

Data zgonu: 11 listopa­da 2005


Data odnowienia grobu: 2025


  

Dodaj komentarz