Bujakowska Danuta

 


Lp.: 690 B

Nr kwa­tery: IV — 06 — 01 B

Data urodzenia: 2 maja 1954

Data zgonu: 27 listopa­da 2010


Data odnowienia grobu: 2030


  

Dodaj komentarz