Blockus Danuta Teresa

 


Lp.: 602 A

Nr kwa­tery: III — 6 — 15 A

Data urodzenia: 3 październi­ka 1948

Data zgonu: 13 kwiet­nia 2017


Data odnowienia grobu: 2037


  

Dodaj komentarz