Błaszczyk Rozalia

 


Lp.: 894 A

Nr kwa­tery: IV — 20 — 10 A

Data urodzenia: 22 listopa­da 1923

Data zgonu: 1 maja 2016


Data odnowienia grobu: 2036


  

Dodaj komentarz